Trang Chủ | Án Lệ

Án Lệ

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa Án được Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao lựa chọn.

Án lệ thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Bản án, quyết định về một vụ việc cụ thể được sử dụng làm nguồn của Án lệ đã có hiệu lực pháp luật; và
  • Bản án, quyết định được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn; và
  • Án lệ được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên – án lệ 02/2016 Vấn Đề Pháp Lý Rút Ra Trong Vụ Việc Tranh Chấp đất đai, đòi lại tài sản, tranh chấp quyền sở hữu: Người Việt …

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016 Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Liên Doanh Trồng Rừng

giữ trật tự, bình đẳng, phán quyết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/HĐTP-KT NGÀY 25-12-2003 VỀ VỤ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN DOANH TRỒNG RỪNG HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………… Tại phiên toà ngày 25-12-2003, xét xử tái thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng hợp tác liên doanh trồng rừng làm nguyên …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Liên Doanh Trồng Rừng Read More »