Trang Chủ | Biểu mẫu

Biểu mẫu

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự Báo cáo số 15/BC-TA ngày 15/3/2019 của các Đoàn kiểm tra do các đồng chí Lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại 03 Tòa án nhân dân cấp cao, …

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự Read More »

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ____________________ ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………… Họ và tên người khởi kiện(3)………………………………………. Địa chỉ (4) ………………………………………………………………. Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu …

Đơn khởi kiện vụ án hành chính Read More »