Trang Chủ | Tổ Chức Tòa Án | Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân An Giang

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân An Giang

PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

Phần ký hiệu CQCấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vịTÊN ĐƠN VỊBộ mã số định danh cơ quan, đơn vị
Cấp 1Cấp 2Cấp 3
123456
TA31AN GIANG
01Lãnh đạo TAND tỉnhTA.31.01
02Văn phòngTA.31.02
03Tòa Hình sựTA.31.03
04Tòa Dân sựTA.31.04
05Tòa Hành chínhTA.31.05
06Tòa Kinh tếTA.31.06
07Tòa lao độngTA.31.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.08
09Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành ánTA.31.09
10Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.31.10
16TP. Long XuyênTA.31.16
001Văn phòngTA.31.16.001
002Tòa Hình sựTA.31.16.002
003Tòa Dân sựTA.31.16.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.16.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.16.005
17TX. Châu ĐốcTA.31.17
001Văn phòngTA.31.17.001
002Tòa Hình sựTA.31.17.002
003Tòa Dân sựTA.31.17.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.17.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.17.005
18TX. Tân ChâuTA.31.18
001Văn phòngTA.31.18.001
002Tòa Hình sựTA.31.18.002
003Tòa Dân sựTA.31.18.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.18.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.18.005
19H. An PhúTA.31.19
001Văn phòngTA.31.19.001
002Tòa Hình sựTA.31.19.002
003Tòa Dân sựTA.31.19.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.19.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.19.005
20H. Châu PhúTA.31.20
001Văn phòngTA.31.20.001
002Tòa Hình sựTA.31.20.002
003Tòa Dân sựTA.31.20.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.20.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.20.005
21H. Châu ThànhTA.31.21
001Văn phòngTA.31.21.001
002Tòa Hình sựTA.31.21.002
003Tòa Dân sựTA.31.21.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.21.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.21.005
22H. Chợ MớiTA.31.22
001Văn phòngTA.31.22.001
002Tòa Hình sựTA.31.22.002
003Tòa Dân sựTA.31.22.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.22.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.22.005
23H. Phú TânTA.31.23
001Văn phòngTA.31.23.001
002Tòa Hình sựTA.31.23.002
003Tòa Dân sựTA.31.23.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.23.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.23.005
24H. Thoại SơnTA.31.24
001Văn phòngTA.41.24.001
002Tòa Hình sựTA.41.24.002
003Tòa Dân sựTA.41.24.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.41.24.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.41.24.005
25H. Tịnh BiênTA.31.25
001Văn phòngTA.31.25.001
002Tòa Hình sựTA.31.25.002
003Tòa Dân sựTA.31.25.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.25.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.25.005
26H. Tri TônTA.31.26
001Văn phòngTA.31.26.001
002Tòa Hình sựTA.31.26.002
003Tòa Dân sựTA.31.26.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.31.26.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.31.26.005

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *