Trang Chủ | Pháp luật | Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

PHỤ LỤC SỐ 02

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

Phần ký hiệu CQCấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị

TÊN ĐƠN VỊ

Bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị

Nhóm thứ INhóm thứ IINhóm thứ III
TA25TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI (TANDCC1)TA.25
01Lãnh đạo TAND cấp caoTA.25.01
02Văn phòngTA.25.02
001Phòng Hành chính tư phápTA.25.02.001
002Phòng Kế toán Quản trịTA.25.02.002
003Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.25.02.003
004Phòng Lưu trữ hồ sơTA.25.02.004
03Tòa hình sựTA.25.03
04Tòa dân sựTA.25.04
05Tòa hành chínhTA.25.05
06Tòa kinh tếTA.25.06
07Tòa lao độngTA.25.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.25.08
09Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chínhTA.25.09
10Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mạiTA.25.10
11Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niênTA.25.11
TA26TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG (TANDCC2)TA.26
01Lãnh đạo TAND cấp caoTA.26.01
02Văn phòngTA.26.02
001Phòng Hành chính tư phápTA.26.02.001
002Phòng Kế toán Quản trịTA.26.02.002
003Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.26.02.003
004Phòng Lưu trữ hồ sơTA.26.02.004
03Tòa hình sựTA.26.03
04Tòa dân sựTA.26.04
05Tòa hành chínhTA.26.05
06Tòa kinh tếTA.26.06
07Tòa lao độngTA.26.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.26.08
09Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chínhTA.26.09
10Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mại TA.26.10
11Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên TA.26.11
TA27TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TANDCC3)TA.27
01Lãnh đạo TAND cấp caoTA.27.01
02Văn phòngTA.27.02
001Phòng Hành chính tư phápTA.27.02.001
002Phòng Kế toán Quản trịTA.27.02.002
003Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.27.02.003
004Phòng Lưu trữ hồ sơTA.27.02.004
03Tòa hình sựTA.27.03
04Tòa dân sựTA.27.04
05Tòa hành chínhTA.27.05
06Tòa kinh tếTA.27.06
07Tòa lao độngTA.27.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.27.08
09Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chínhTA.27.09
10Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mạiTA.27.10
11Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên TA.27.11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *