Trang Chủ | Tổ Chức Tòa Án | Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

PHỤ LỤC SỐ 01

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

Phần ký hiệu CQCấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vịTÊN ĐƠN VỊBộ mã số định danh cơ quan, đơn vị
Nhóm thứ INhóm thứ IINhóm thứ III
123456
TA.01CHÁNH ÁN TAND TỐI CAOTA.01
02PHÓ CHÁNH ÁN TAND TỐI CAOTA.02
03HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TAND TỐI CAOTA.03
04VĂN PHÒNG TAND TỐI CAOTA.04
01Lãnh đạo văn phòngTA.04.01
02Phòng Tham mưu tổng hợpTA.04.02
03Phòng Hành Chính Tư phápTA.04.03
04Phòng Tài VụTA.04.04
05Phòng quản trị, Lễ tân và Khánh tiếtTA.04.05
06Phòng Quản lý phương tiệnTA.04.06
07Phòng Thông tin truyền thôngTA.04.07
08Ban thư kýTA.04.08
05VỤ GIÁM ĐỐC, KIỂM TRA ITA.05
01Lãnh đạo VụTA.05.01
06VỤ GIÁM ĐỐC, KIỂM TRA IITA.06
01Lãnh đạo VụTA.06.01
07VỤ GIÁM ĐỐC, KIỂM TRA IIITA.07
01Lãnh đạo VụTA.07.01
08VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌCTA.08
01Lãnh đạo VụTA.08.01
02Phòng Pháp luật hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên (Phòng I)TA.08.02
03Phòng Pháp luật dân sự, kinh doanh – thương mại, lao động, phá sản (Phòng II)TA.08.03
04Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ (Phòng III)TA.08.04
05Phòng Quản lý khoa học (Phòng IV)TA.08.05
09VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘTA.09
01Lãnh đạo VụTA.09.01
02Phòng Tham mưu tổng hợp (Phòng I)TA.09.02
03Phòng Quản lý cán bộ TANDTC, TAND cấp cao (Phòng II)TA.09.03
04Phòng QLCB TAND cấp tỉnh, cấp huyện (Phòng III)TA.09.04
05Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Phòng IV)TA.09.05
06Phòng quản lý đào tạo (Phòng V)TA.09.06
10VỤ TỔNG HỢPTA.10
01Lãnh đạo VụTA.10.01
02Phòng Thống kê – Tổng hợpTA.10.02
03Trung tâm tin họcTA.10.03
04Phòng Lưu trữ hồ sơTA.10.04
05Phòng Quản lý thư việnTA.10.05
11VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾTA.11
01Lãnh đạo VụTA.11.01
02Phòng Hành chính-Tổng hợpTA.11.02
03Phòng Quan hệ quốc tếTA.11.03
04Phòng pháp luật quốc tếTA.11.04
12VỤ THI ĐUA-KHEN THƯỞNGTA.12
01Lãnh đạo VụTA.12.01
02Phòng Thi đua – Khen thưởngTA.12.02
03Phòng Theo dõi công tác thi đua, khen thưởngTA.12.03
13VỤ CÔNG TÁC PHÍA NAMTA.13
01Lãnh đạo VụTA.13.01
02Phòng Tổng hợpTA.13.02
03Phòng Hành chính-Tư phápTA.13.03
04Phòng Quản trịTA.13.04
14CỤC KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNHTA.14
01Lãnh đạo CụcTA.14.01
02Phòng Quản lý Công sản và trang phụcTA.14.02
03Phòng Quản lý ngân sách chi thường xuyênTA.14.03
04Phòng Quản lý xây dựng cơ bảnTA.14.04
15BAN THANH TRATA.15
01Lãnh đạo BanTa.15.01
02Phòng Tổng hợpTA.15.02
03Phòng Giám sát Thẩm phánTA.15.03
04Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo và Tiếp công dânTA.15.04
05Phòng Thanh tra tài chính và Công sảnTA.15.05
16BÁO CÔNG LÝTA.16
01Lãnh đạo Tòa soạnTA.16.01
02Ban Trị sựTA.16.02
03Ban Thư kýTA.16.03
04Ban Biên tậpTA.16.04
05Ban Báo điện tửTA.16.05
06Văn phòng đại diệnTA.16.06
17TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂNTA.17
01Lãnh đạo Tòa soạnTA.17.01
02Ban Trị sựTA.17.02
03Ban Thư kýTA.17.03
04Ban Biên tậpTA.17.04
18HỌC VIỆN TÒA ÁNTA.18
01Ban Giám đốcTA.18.01
02Văn phòngTA.18.02
03Phòng Tổ chức – Cán bộTA.18.03
04Phòng Kế hoạch – Tài chínhTA.18.04
05Phòng Đào tạo và Khảo thíTA.18.05
06Phòng Quản lý học viênTA.18.06
07Phòng Tư liệu và Thư việnTA.18.07
08Phòng Nghiên cứu khoa học tòa ánTA.18.08
09Khoa Đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa ánTA.18.09
001Tổ bộ môn….TA.18.09.001
10Khoa Đào tạo Thẩm phánTA.18.10
001Tổ bộ môn….TA.18.10.001
11Khoa Đào tạo Đại họcTA.18.11
001Tổ bộ môn….TA.18.11.001
12Trung tâm bồi dưỡng cán bộTA.18.12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *