Trang Chủ | Pháp luật | văn bản của tòa án | Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

TA32BÀ RỊA-VŨNG TÀUTA.32
01Lãnh đạo TAND tỉnhTA.32.01
02Văn phòngTA.32.02
03Tòa Hình sựTA.32.03
04Tòa Dân sựTA.32.04
05Tòa Hành chínhTA.32.05
06Tòa Kinh tếTA.32.06
07Tòa lao độngTA.32.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.08
09Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành ánTA.32.09
10Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.32.10
16TP. Bà RịaTA.32.16
001Văn phòngTA.32.26.001
002Tòa Hình sựTA.32.26.002
003Tòa Dân sựTA.32.26.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.26.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.26.005
17TP. Vũng TàuTA.32.17
001Văn phòngTA.32.17.001
002Tòa Hình sựTA.32.17.002
003Tòa Dân sựTA.32.17.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.17.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.17.005
18H. Châu ĐứcTA.32.18
001Văn phòngTA.32.18.001
002Tòa Hình sựTA.32.18.002
003Tòa Dân sựTA.32.18.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.18.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.18.005
19H. Côn ĐảoTA.32.19
001Văn phòngTA.32.19.001
002Tòa Hình sựTA.32.19.002
003Tòa Dân sựTA.32.19.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.19.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.19.005
20H. Đất ĐỏTA.32.20
001Văn phòngTA.32.20.001
002Tòa Hình sựTA.32.20.002
003Tòa Dân sựTA.32.20.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.20.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.20.005
21H. Long ĐiềnTA.32.21
001Văn phòngTA.32.21.001
002Tòa Hình sựTA.32.21.002
003Tòa Dân sựTA.32.21.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.21.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.21.005
22H. Tân ThànhTA.32.22
001Văn phòngTA.32.22.001
002Tòa Hình sựTA.32.22.002
003Tòa Dân sựTA.32.22.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.22.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.22.005
23H. Xuyên MộcTA.32.23
001Văn phòngTA.32.23.001
002Tòa Hình sựTA.32.23.002
003Tòa Dân sựTA.32.23.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.32.23.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.32.23.005

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *