Trang Chủ | Covid-19 | Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay

Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay

Ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ. Thông tư này ban hành nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19). Thông tư 01 có hiệu lực kể từ ngày ban hành, 13/3/2020.

1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ được hướng dẫn tại các Điều 12, Điều 14 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Trường hợp khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Đồng thời, tổ chức tín dụng căn cứ vào tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét cho vay mới nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả được nợ cũ và nợ mới.

Tổ chức tín dụng quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ trên cơ sở: (1) đề nghị của khách hàng và (2) đánh giá của tổ chức tín dụngvề khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Việc cơ cấu lại hạn trả nợ cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. b) Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho thuê tài chính (thời điểm khách hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký).

1.1. Điều kiện để được cơ cấu lại thời hạn trả nợ do Covid-19

Khoản nợ được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả và giữ nguyên nhóm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;
  • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid – 19;
  • Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

1.2. Trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ do Covid-19

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký;
  • Số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 28/3/2020 (ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ Thông tư 01 có hiệu lực thi hành).

2. Giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ sau đây:

  • Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ;
  • Số dư nợ được miễn, giảm lãi trên cơ sở quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid – 19;
  • Số dư nợ bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 28/3/2020 (ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành).

Tải về toàn văn Thông tư 01 tại đây./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *