Trang Chủ | Covid-19

Covid-19

Quyết Định 973/QĐ-BYT Phê Duyệt Có Điều Kiện Vắc Xin Cho Nhu Cầu Cấp Bách Trong Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19

BỘ Y TẾ________Số: 973/QĐ-BYT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ____________ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật …

Quyết Định 973/QĐ-BYT Phê Duyệt Có Điều Kiện Vắc Xin Cho Nhu Cầu Cấp Bách Trong Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 Read More »

Thực Hiện Hỗ Trợ Người Dân Do Covid-19

Hỗ trợ người yếu thế do COVID19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ …

Thực Hiện Hỗ Trợ Người Dân Do Covid-19 Read More »

Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona Tại Doanh Nghiệp

Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona để Doanh nghiệp tự đánh giá

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. I. Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm …

Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona Tại Doanh Nghiệp Read More »

Khử Trùng Và Xử Lý Môi Trường Có Covid-19 Tại Cộng Đồng

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ Y Tế đã ban hành công văn số 1560/BYT-MT Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. I. Mục đích của việc khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19: Ngăn …

Khử Trùng Và Xử Lý Môi Trường Có Covid-19 Tại Cộng Đồng Read More »

Hướng Dẫn Tạm Thời Giám Sát Và Phòng, Chống COVID-19

Ngày 18/3/2020, Bộ Y tế đã Quyết định số 963/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định sô 343/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành …

Hướng Dẫn Tạm Thời Giám Sát Và Phòng, Chống COVID-19 Read More »

Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Cổ Truyền, Phương Pháp Y Học Cổ Truyền Trong Phòng Và Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp Do SARS-COV-2

Y Học Cổ Truyền Covid-19

Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, đồng thời phát huy thế mạnh của y học cổ truyền trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SAR-Cov-2 gây ra, Bộ Y tế đề …

Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Cổ Truyền, Phương Pháp Y Học Cổ Truyền Trong Phòng Và Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp Do SARS-COV-2 Read More »

Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay

Cơ cấu lại nợ

Ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ. Thông tư này ban hành nhằm …

Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay Read More »

Hướng Dẫn Cách Ly Y Tế Tại Nhà, Nơi Lưu Trú Phòng Chống Dịch COVID-19

Ngày 12/3/2020 Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”. Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại hộ gia đình, nơi lưu trú …

Hướng Dẫn Cách Ly Y Tế Tại Nhà, Nơi Lưu Trú Phòng Chống Dịch COVID-19 Read More »