Trang Chủ | Dân sự | Hộ tịch

Hộ tịch

Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính Thuộc Ngành Tư Pháp Từ 30/12/2016 Tỉnh Kiên Giang

Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính Thuộc Ngành Tư Pháp Từ 30/12/2016 Áp Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang QUYẾT ĐỊNH SỐ 3030/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 THUỘC …

Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính Thuộc Ngành Tư Pháp Từ 30/12/2016 Tỉnh Kiên Giang Read More »

Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời

 MỤC LỤC LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60_2014_QH13 1120 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch Điều 4. Giải thích từ ngữ Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch Điều 6. Quyền, nghĩa …

Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời Read More »

Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; đăng ký lại khai sinh; chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH Số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao …

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch Read More »