Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự | Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự | Khiếu Nại Đối Với Hành Vi, Quyết Định Thụ Lý Vụ Án Ly Hôn

Khiếu Nại Đối Với Hành Vi, Quyết Định Thụ Lý Vụ Án Ly Hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày ..... tháng …. Năm ......

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: Chánh Án Toà Án Nhân Dân Quận X - TP Hà Nội

Tôi là; Sinh năm                :

Số CMTND                :

Hộ khẩu thường trú   :

Chỗ ở hiện tại:

Địa chỉ cơ quan:.

Khiếu nại: khiếu nại lần đầu đối với hành vi, quyết định thụ lý vụ án ly hôn

Nội dung khiếu nại: Việc anh X ngoại tình và đòi ly hôn là quyết định riêng của anh X. Ngày X, tôi được biết anh X có làm đơn xin ly hôn tôi tại tòa án nhân dân quận. Việc này có dấu hiệu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Thực tế, anh cũng biết rằng căn nhà tại tập thể X đã được bán cho người khác hơn 20 năm nay, từ năm ….. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự tôi thấy việc Thẩm phán thụ lý vụ án tại Quận X là vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi nhận thấy tòa án quận Y là nơi tôi cư trú tại … quận Y hoặc tòa án quận Y nơi tôi làm việc tại Y mới có thẩm quyền thụ lý.

Vì vậy, kính mong Chánh Án Toà Án Nhân Dân Quận X xem xét giải quyết khiếu nại của tôi.

Tôi trân trọng cảm ơn.

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)

 

  • Version 6
  • Download 348
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2020-05-19
  • Last Updated 2020-05-20
FileAction
20200519-Khieu-nai-to-tung-tham-quyen.docxDownload 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *