Trang Chủ | Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Vụ Án Hình Sự | TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN, CỐ Ý LÀM TRÁI

TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN, CỐ Ý LÀM TRÁI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-HS NGÀY 27-05-2003
VỀ VỤ ÁN HOÀNG ĐÌNH KHOA PHẠM TỘI "LỢI DỤNG
CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ"
VÀ "CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ
QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG"

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

.........

Tại phiên toà ngày 27-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo:

Hoàng Đình Khoa, sinh năm 1956, trú tại thôn Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; khi phạm tội là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Trấn Dương; con ông Hoàng Văn Sự (đã chết) và bà Hà Thị Xu; có vợ và 02 con.

(Trong vụ án còn có Nguyễn Thế Trình, Trần Văn Lợi và Đỗ Giảo).

NHẬN THẤY:

Từ năm 1995 đến năm 1997, Hoàng Đình Khoa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Trấn Dương và Trần Văn Lợi, Trưởng ban Địa chính xã, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập hồ sơ giao 107.378m2 đất trái thẩm quyền cho 249 hộ dân, đã thu tiền và sử dụng sai nguyên tắc 641.561.000 đồng.

Để hợp thức hoá việc giao đất, Khoa đề xuất với Đỗ Giảo là Trưởng phòng Địa chính huyện Vĩnh Bảo, lập tờ trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Mặc dù biết việc giao đất của Khoa là trái thẩm quyền, nhưng do nể nang, nên Đỗ Giảo đã đồng ý trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 196 hộ.

Đồng thời, Khoa còn chỉ đạo cho Nguyễn Thế Trình lập khống hồ sơ di dân cho 40 hộ trong hai năm 1995 và 1996 đến xã Trấn Dương xây dựng vùng kinh tế mới. Sau đó, Khoa ký xác nhận và được Chi cục di dân thành phố Hải Phòng cấp cho xã Trấn Dương 108.000.000 đồng. Số tiền này Khoa đưa vào ngân sách xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của xã.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 415/HSST ngày 13-11-2000, Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng áp dụng điểm a khoản 2 Điều 281, khoản 1 Điều 165, các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 phạt Hoàng Đình Khoa 36 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 09 tháng tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của cả hai tội là 45 tháng tù.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 473/HSPT ngày 23-04-2002 Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội áp dụng điểm a khoản 2 Điều 281, các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 phạt Hoàng Đình Khoa 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm; áp dụng khoản 1 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, điểm h khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 1985 phạt Hoàng Đình Khoa cảnh cáo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/HS- TK ngày 14-01-2003 Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, huỷ quyết định về áp dụng pháp luật và hình phạt đối với Hoàng Đình Khoa của Bản án hình sự phúc thẩm số 473/HSPT ngày 23-04-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội và giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 415/HSST ngày 13-11-2000 của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng đối với Hoàng Đình Khoa.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Hoàng Đình Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao đất trái thẩm quyền với số lượng rất lớn, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước. Ngoài ra, bị cáo còn phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, Hoàng Đình Khoa một lúc phạm hai tội nên Toà án cấp sơ thẩm phạt Khoa 36 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 9 tháng tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật. Khi xét xử phúc thẩm, đối với bị cáo không có thêm tình tiết gì mới, nhưng Toà án cấp phúc thẩm lại giảm án cho bị cáo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xuống cảnh cáo và cho bị cáo được hưởng án treo về tội lợi dung chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không có căn cứ pháp lý, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, không đề cao được tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào các Điều 254 và 256 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Huỷ quyết định về hình phạt của Bản án hình sự phúc thẩm số 473/HSPT ngày 23-04-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đối với Hoàng Đình Khoa; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 415/HSST ngày 13-11-2000 của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 281; khoản 1 Điều 165; các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999 phạt Hoàng Đình Khoa 36 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 9 tháng tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 45 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

2- Các quyết định khác của Bản án phúc thẩm không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do huỷ Bản án phúc thẩm:

Khi xử phúc thẩm, không có thêm tình tiết gì mới nhưng Toà án cấp sơ thẩm giảm án cho bị cáo hưởng án treo là không đúng.

 

  • Version 6
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2013-05-14
  • Last Updated 2020-06-05
File
QD_HĐTP-HS.doc
TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN, CỐ Ý LÀM TRÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *