Trang Chủ | Quyết Định Giám Đốc Thẩm | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Dân Sự | Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm

Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-12-2003
VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ,
NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

.......................

Tại phiên toà ngày 24-12-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hải Nam, sinh năm 1952; trú tại nhà số 68/11 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà;

Bị đơn: Ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

NHẬN THẤY:

Ngày 20-09-2000, bà Nguyễn Thị Hải Nam có đơn kiện đòi ông Phạm Văn Chi- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà phải bồi thường thiệt hại theo Điều 615 Bộ luật Dân sự, vì nội dung Công văn số 3332/UB ngày 24-12-1999 do ông Chi thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ký đã làm thương tổn đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng bà Nam.

Tại Quyết định đình chỉ vụ kiện số 50 ngày 29-03-2001, Toà án nhân dân thành phố Nha Trang đã nhận định: Việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Căn cứ vào khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quyết định: Đình chỉ vụ kiện “Đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín” giữa bà Nguyễn Thị Hải Nam và ông Phạm Văn Chi – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Hoàn trả cho bà Nam 50.000 đồng tiền đóng tạm ứng án phí.

Ngày 02-04-2001 bà Nam có đơn kháng cáo Quyết định sơ thẩm nêu trên.

Tại Quyết định dân sự phúc thẩm số 07/QĐ-PT ngày 12-09-2001, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã nhận định: đơn khởi kiện của bà Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Do đó, đã quyết định: Huỷ Quyết định đình chỉ vụ kiện số 50 ngày 29-03-2001 của Toà án nhân dân thành phố Nha Trang; giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố Nha Trang để thụ lý, điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Ngày 08-10-2001 Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà có Quyết định số 05/QĐ-DS về việc lấy hồ sơ vụ án nêu trên để Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà giải quyết theo trình tự sơ thẩm.

Tại Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự số 07/QĐĐC-ST ngày 12-10-2001, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã nhận định: sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án và quyết định: Đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự nêu trên. Hoàn trả cho bà Nam 50.000 đồng tiền tạm ứng án phí.

Tại Quyết định số 07 KN-PTDS ngày 19-10-2001, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã: Kháng nghị Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự số 07/QĐĐC-ST ngày 12-10-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Yêu cầu Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm với hướng huỷ Quyết định số 07 nêu trên của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà, giao hồ sơ vụ án về Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để thụ lý, điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Ngày 22-10-2001 bà Nam có đơn kháng cáo Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự số 07/QĐĐC-ST ngày 12-10-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 29-10-2001 Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có Công văn kiến nghị số 2381/QĐ đề nghị: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo rút Quyết định kháng nghị số 07/KN- PTDS ngày 19-10-2001 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Tại Quyết định số 01/RKN-PTDS ngày 02-11-2001, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã rút Quyết định kháng nghị số 07/KN-PTDS ngày 19-10-2001 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Tại Quyết định dân sự phúc thẩm số 57/QĐPT ngày 04-12-2002, Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã căn cứ vào khoản 1 Điều 10, Điều 70 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự Quyết định:

- Hủy Quyết định đình chỉ vụ kiện số 07/QĐĐC-ST ngày 12-10-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hải Nam với bị đơn là ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

- Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để thụ lý, điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Sau khi có Quyết định phúc thẩm nêu trên, ngày 26-03-2003 bà Nguyễn Thị Hải Nam gửi đơn khiếu nại đến Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị kiểm tra việc giải quyết vụ án sớm để có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Kháng nghị số 34/DS-TK ngày 05-06-2003, Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhận định: Công văn số 3332/UB ngày 24-12-1999 có thời gian và nội dung liên quan đến vụ kiện hành chính mà bà Nam đang kiện đã được xử sơ thẩm (án số 05/HCST ngày 12-09-2000 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà), chưa có hiệu lực pháp luật, nhưng bà Nam đã tách ra để khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác. Mặt khác, việc ông Chi ký Công văn nêu trên là thực hiện công vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giao nên ông Chi không có động cơ và mục đích cá nhân, việc bà Nam kiện đòi ông Chi bồi thường là không đúng đối tượng. Hơn nữa, nội dung Công văn số 3332/UB chủ yếu để tạm dừng việc cưỡng chế hành chính, nên không gây thiệt hại cho gia đình bà Nam và khi khởi kiện bà Nam cũng không cung cấp được tài liệu để chứng minh việc ông Chi đã gây thiệt hại cho gia đình bà. Vì vậy, không có căn cứ thụ lý vụ án dân sự, cần huỷ Quyết định phúc thẩm nêu trên và đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Tại Kết luận số 92/KL-VKSTC-V5, ngày 24-09-2003, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Theo yêu cầu khẩn thiết của bà Nguyễn Thị Hải Nam nên ngày 24-12-1999 ông Phạm Văn Chi đã thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành Công văn số 3332/UB để tạm dừng việc cưỡng chế hành chính thu hồi nhà đất của gia đình bà Nam theo Quyết định số 568/QĐ-UB ngày 22-02-1999 và Quyết định số 4402/QĐ-UB ngày 26-11-1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Như vậy, việc ông Chi ký Công văn số 3332/UB nêu trên không có động cơ, mục đích cá nhân và cũng không là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại cho gia đình bà Nam. Vì vậy, bà Nam kiện đòi ông Chi bồi thường thiệt hại là không đúng đối tượng và không có căn cứ giải quyết bằng vụ án dân sự. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm đã đình chỉ việc giải quyết vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bởi các lẽ trên; căn cứ và khoản 4 Điều 46 và khoản 5 Điều 77 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ Quyết định dân sự phúc thẩm số 57/QĐPT ngày 04-12-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.

Giữ nguyên Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự số 07/QĐ ĐC- ST ngày 12-10-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc “đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hải Nam và bị đơn là ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Lý do huỷ Quyết định phúc thẩm:

Toà án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì sự việc không thuộc thẩm quyền của Toà án là đúng pháp luật.

 

  • Version 6
  • Download 98
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-05-14
  • Last Updated 2020-05-14
FileAction
QD_so37-2003-HĐTP-DS.docDownload 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *