Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự

Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự

Quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của các bên trong các quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Trình tự, thủ tục các bên vận dụng để bảo vệ quyền tài sản và nhân thân.

Khiếu Nại Đối Với Hành Vi, Quyết Định Thụ Lý Vụ Án Ly Hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày ….. tháng …. Năm …… ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: Chánh Án Toà Án Nhân Dân Quận X – TP Hà Nội Tôi là; Sinh năm                : Số CMTND                : Hộ khẩu thường trú   : …

Khiếu Nại Đối Với Hành Vi, Quyết Định Thụ Lý Vụ Án Ly Hôn Read More »

Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Trong Tố Tụng Dân Sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ———————— …….., ngày ….. tháng …. năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: ……………………………….(1) Họ và tên: ……………………………………………………… (2) Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………… Khiếu nại ………………………………………………………………………………………………………. (3) Nội dung khiếu nại …………………………………………………………………………………………. (4) …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. (Tài liệu, chứng cứ kèm theo …

Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Trong Tố Tụng Dân Sự Read More »

Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/QĐ-TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẨM PHÁN GIỎI”, “THẨM PHÁN TIÊU BIỂU”, …

Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” Read More »

Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017   GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ Kính gửi: – Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân …

Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ Read More »

Vụ Án Đòi Nợ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-08-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 25-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi nợ giữa các đương sự : Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại Ngôi Sao, địa chỉ số 74 Nguyễn …

Vụ Án Đòi Nợ Read More »

Yêu Cầu Chấm Dứt Hành Vi Quảng Cáo Trái Pháp Luật Và Buộc Xin Lỗi Công Khai

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2003/HĐTP-DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI QUẢNG CÁO, TRÁI PHÁP LUẬT VÀ BUỘC XIN LỖI CÔNG KHAI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………………. Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án yêu cầu chấm dứt hành vi …

Yêu Cầu Chấm Dứt Hành Vi Quảng Cáo Trái Pháp Luật Và Buộc Xin Lỗi Công Khai Read More »

Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-12-2003 VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………….. Tại phiên toà ngày 24-12-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân …

Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/HĐTP-DS NGÀY 05-11-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………….. Tại phiên toà ngày 05-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa các đương sự: – Nguyên đơn: Bà Mạc Thị Vinh …

Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng Read More »

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2003/HĐTP- DS NGÀY 03-11-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 03-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa: Nguyên đơn: Công ty …

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn

Jus.vn Tranh chap hop dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/HĐTP- DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HÙN VỐN KINH DOANH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng hùn vốn kinh doanh giữa các đương sự: Nguyên đơn: …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn Read More »

Vụ Án Đòi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2003/HĐTP-DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………….. Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các đương sự : Nguyên Đơn: …

Vụ Án Đòi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Read More »

Vụ Án Đòi Nợ Ngoại Tệ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-08-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ NGOẠI TỆ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 25-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi nợ ngoại tệ giữa các đương sự : Nguyên đơn: Bà Nguyễn Sen Lee; định cư tại Hoa …

Vụ Án Đòi Nợ Ngoại Tệ Read More »

Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế

QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2003/HĐTP-DS NGÀY 26-06-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………….. Tại phiên toà ngày 26-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp di sản thừa kế giữa các đương sự : Nguyên đơn: 1- Bà Huỳnh Ngọc …

Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế Read More »

Vụ Án Đòi Ngôi Miếu Thờ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-03-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NGÔI MIẾU THỜ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 24-03-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi ngôi miếu thờ tại số 12/4, đường Quân sự, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh …

Vụ Án Đòi Ngôi Miếu Thờ Read More »

Vụ Án Ly Hôn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-DS NGÀY 28-05-2003 VỀ VỤ ÁN LY HÔN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 28-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án ly hôn giữa các đương sự: Nguyên đơn : Chị Nguyễn Thu Lan, 42 tuổi; Bị đơn : Anh Trần Huấn …

Vụ Án Ly Hôn Read More »

Đòi Bồi Thường Thiệt Hại, Đòi Tiền Công Lao Động Và Đòi Nợ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2003/HĐTP-DS NGÀY 28-05-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, ĐÒI TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ ĐÒI NỢ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………….. Tại phiên toà ngày 28-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại, đòi tiền công lao động …

Đòi Bồi Thường Thiệt Hại, Đòi Tiền Công Lao Động Và Đòi Nợ Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Dịch Quyền Thuê Nhà

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2003/HĐTP- DS NGÀY 26-02-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN DỊCH QUYỀN THUÊ NHÀ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………… Tại phiên toà ngày 26-02-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển dịch quyền thuê nhà giữa …

Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Dịch Quyền Thuê Nhà Read More »

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-KT NGÀY 26-12-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 26-12-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh nhập nguyên liệu, chế biến, …

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Giao Thầu

kinh doanh, hợp đồng, thỏa thuận

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-KT NGÀY 27-08-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO THẦU HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………… Tại phiên toà ngày 27-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp Hợp đồng giao thầu cung cấp lắp đặt thi công các hạng …

Tranh Chấp Hợp Đồng Giao Thầu Read More »

Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện

giấy tờ, hợp đồng, giấy phép

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 08/KDTM-GĐT NGÀY 08-12-2005 Về Vụ ÁN “TRANH CHấP HợP ĐồNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, DịCH Vụ BảO TRÌ TRạM BIếN ÁP” Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 8 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, mở phiên …

Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Phục Vụ Khách Du Lịch

lao động, luật, luật sư

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 05 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, đã mở phiên toà …

Tranh Chấp Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Phục Vụ Khách Du Lịch Read More »

Tranh Chấp Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hoá (Thiết Bị Đông Lạnh)

luật pháp, công lý, justizia-Sự công bằng

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/KDTM-GĐT NGÀY 06-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 06 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử …

Tranh Chấp Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hoá (Thiết Bị Đông Lạnh) Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Thăm Dò Khai Thác, Kinh Doanh Đá Puzzolan

công lý, cái cân, pháp luật

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC, KINH DOANH ĐÁ PUZZOLAN” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 05 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, đã mở phiên …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Thăm Dò Khai Thác, Kinh Doanh Đá Puzzolan Read More »