Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Dân Sự

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Dân Sự

Vụ Án Đòi Nợ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-08-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 25-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi nợ giữa các đương sự : Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại Ngôi Sao, địa chỉ số 74 Nguyễn …

Vụ Án Đòi Nợ Read More »

Yêu Cầu Chấm Dứt Hành Vi Quảng Cáo Trái Pháp Luật Và Buộc Xin Lỗi Công Khai

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2003/HĐTP-DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI QUẢNG CÁO, TRÁI PHÁP LUẬT VÀ BUỘC XIN LỖI CÔNG KHAI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………………. Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án yêu cầu chấm dứt hành vi …

Yêu Cầu Chấm Dứt Hành Vi Quảng Cáo Trái Pháp Luật Và Buộc Xin Lỗi Công Khai Read More »

Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-12-2003 VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………….. Tại phiên toà ngày 24-12-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân …

Bồi Thường Thiệt Hại Do Danh Dự, Nhân Phẩm, Uy Tín Bị Xâm Phạm Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/HĐTP-DS NGÀY 05-11-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………….. Tại phiên toà ngày 05-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa các đương sự: – Nguyên đơn: Bà Mạc Thị Vinh …

Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng Read More »

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2003/HĐTP- DS NGÀY 03-11-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 03-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa: Nguyên đơn: Công ty …

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn

Jus.vn Tranh chap hop dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/HĐTP- DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HÙN VỐN KINH DOANH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng hùn vốn kinh doanh giữa các đương sự: Nguyên đơn: …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn Read More »

Vụ Án Đòi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2003/HĐTP-DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………….. Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các đương sự : Nguyên Đơn: …

Vụ Án Đòi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Read More »

Vụ Án Đòi Nợ Ngoại Tệ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-08-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ NGOẠI TỆ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 25-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi nợ ngoại tệ giữa các đương sự : Nguyên đơn: Bà Nguyễn Sen Lee; định cư tại Hoa …

Vụ Án Đòi Nợ Ngoại Tệ Read More »

Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế

QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2003/HĐTP-DS NGÀY 26-06-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………….. Tại phiên toà ngày 26-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp di sản thừa kế giữa các đương sự : Nguyên đơn: 1- Bà Huỳnh Ngọc …

Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế Read More »

Vụ Án Đòi Ngôi Miếu Thờ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-03-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NGÔI MIẾU THỜ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 24-03-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi ngôi miếu thờ tại số 12/4, đường Quân sự, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh …

Vụ Án Đòi Ngôi Miếu Thờ Read More »

Vụ Án Ly Hôn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-DS NGÀY 28-05-2003 VỀ VỤ ÁN LY HÔN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 28-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án ly hôn giữa các đương sự: Nguyên đơn : Chị Nguyễn Thu Lan, 42 tuổi; Bị đơn : Anh Trần Huấn …

Vụ Án Ly Hôn Read More »

Đòi Bồi Thường Thiệt Hại, Đòi Tiền Công Lao Động Và Đòi Nợ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2003/HĐTP-DS NGÀY 28-05-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, ĐÒI TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ ĐÒI NỢ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………….. Tại phiên toà ngày 28-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại, đòi tiền công lao động …

Đòi Bồi Thường Thiệt Hại, Đòi Tiền Công Lao Động Và Đòi Nợ Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Dịch Quyền Thuê Nhà

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2003/HĐTP- DS NGÀY 26-02-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN DỊCH QUYỀN THUÊ NHÀ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………… Tại phiên toà ngày 26-02-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển dịch quyền thuê nhà giữa …

Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Dịch Quyền Thuê Nhà Read More »