Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Kinh Doanh Thương Mại

Chuyên Mục: Quyết Định Giám Đốc Thẩm Kinh Doanh Thương Mại

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn

Jus.vn Tranh chap hop dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/HĐTP- DS NGÀY 23-06-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HÙN VỐN KINH DOANH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ………………… Tại phiên toà ngày 23-06-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng hùn vốn kinh doanh giữa các đương sự: Nguyên đơn: …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hùn Vốn Read More »

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-KT NGÀY 26-12-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………. Tại phiên toà ngày 26-12-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh nhập nguyên liệu, chế biến, …

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Giao Thầu

kinh doanh, hợp đồng, thỏa thuận

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-KT NGÀY 27-08-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO THẦU HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………… Tại phiên toà ngày 27-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp Hợp đồng giao thầu cung cấp lắp đặt thi công các hạng …

Tranh Chấp Hợp Đồng Giao Thầu Read More »

Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện

giấy tờ, hợp đồng, giấy phép

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 08/KDTM-GĐT NGÀY 08-12-2005 Về Vụ ÁN “TRANH CHấP HợP ĐồNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, DịCH Vụ BảO TRÌ TRạM BIếN ÁP” Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 8 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, mở phiên …

Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Phục Vụ Khách Du Lịch

lao động, luật, luật sư

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 05 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, đã mở phiên toà …

Tranh Chấp Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Phục Vụ Khách Du Lịch Read More »

Tranh Chấp Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hoá (Thiết Bị Đông Lạnh)

luật pháp, công lý, justizia-Sự công bằng

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/KDTM-GĐT NGÀY 06-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 06 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử …

Tranh Chấp Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hoá (Thiết Bị Đông Lạnh) Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Thăm Dò Khai Thác, Kinh Doanh Đá Puzzolan

công lý, cái cân, pháp luật

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC, KINH DOANH ĐÁ PUZZOLAN” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 05 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, đã mở phiên …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Thăm Dò Khai Thác, Kinh Doanh Đá Puzzolan Read More »