Trang Chủ | Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Vụ Án Hình Sự

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Vụ Án Hình Sự

Tội Cố Ý Gây Thương Tích

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2003/HĐTP-HS NGÀY 06-11-2003 VỀ VỤ ÁN VIÊN ĐÌNH LƯỢNG PHẠM TỘI “CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO   ……… Tại phiên toà ngày 06-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: 1. Viên Đình Lượng, sinh …

Tội Cố Ý Gây Thương Tích Read More »

Tội Cố Ý Gây Thương Tích

QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2003/HĐTP-HS NGÀY 29-07-2003 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN CÔNG LA PHẠM TỘI “CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 29-07-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo: Nguyễn Công La sinh năm 1964; trú …

Tội Cố Ý Gây Thương Tích Read More »

Tội Vi Phạm Quy Định Về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2003/HĐTP-HS NGÀY 06-11-2003 VỀ VỤ ÁN HOÀNG ANH TUẤN PHẠM TỘI ”VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 06-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với bị …

Tội Vi Phạm Quy Định Về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Read More »

Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Và Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản

QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2003/HĐTP-HS NGÀY 06-11-2003 VỀ VỤ ÁN QUÁCH THỊ BÍCH TUYÊN PHẠM TỘI “LẠM DỤNG TÍN NHIỆM…” VÀ “TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 06-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với các …

Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Và Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Read More »

Sử Dụng Trái Phép Tài Sản

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/HĐTP-HS NGÀY 05-11-2003 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN VĂN BÌNH PHẠM TỘI “SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI SẢN”; PHẠM HOÀNG TUẤN, PHẠM HOÀNG THỌ PHẠM TỘI “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CÔNG DÂN” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 05-11-2003 xét xử giám …

Sử Dụng Trái Phép Tài Sản Read More »

Tội Giết Người, Gây Rối Trật Tự Công Cộng

giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộngsleuth, crime

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-HS NGÀY 28-07-2003 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN VĂN NHIỆM CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI”, “GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 28-07-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với; Bùi Văn Hưng …

Tội Giết Người, Gây Rối Trật Tự Công Cộng Read More »

TỘI GIẾT NGƯỜI

giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộngsleuth, crime

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/HĐTP-HS NGÀY 28-07-2003 VỀ VỤ ÁN HOÀNG XUÂN THÀNH PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……… Tại phiên toà ngày 28-07-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với: Hoàng Xuân Thành, sinh ngày 05-10-1983 (khi phạm tội 16 năm 03 …

TỘI GIẾT NGƯỜI Read More »

Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2005/HĐTP-HS Ngày 24-6-2005 Về vụ án Phan Văn Minh, Ngô Thiết Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 24 tháng 6 năm 2005, tại trụ sở Toà án …

Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Read More »