Trang Chủ | Quyết Định Giám Đốc Thẩm

Chuyên Mục: Quyết Định Giám Đốc Thẩm

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt để xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án đã có hiệu lực pháp luật được tiến hành trên cơ sở kháng nghị của những chủ thể có thẩm quyền khi có những căn cứ cụ thể được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan