Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2006/HS-GĐT NGÀY 03-7-2006 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN HỒNG HIỂN PHẠM TỘI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 03 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà …

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng Read More »