Trang Chủ | Hành chính | Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực truy thu thuế

Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực truy thu thuế

Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực truy thu thuế

giữa:

Người khởi kiện: Công ty TNHH Map Pacific
Người bị kiện: Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
Nội dung vụ kiện: Công ty TNHH Map Pacific là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được cấp GPĐT năm 1998 trong Khu Công nghiệp Amata – thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với ngành nghề kinh doanh sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Ngày 27/5/2008, Cục thuế tỉnh Đồng Nai ra Thông báo số 1377/TB-CT có nội dung: Map không thuộc diện được giảm thuế và bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ năm 2004 đến 2007 do không đạt tỷ lệ xuất khẩu 50% sản phẩm theo dự án đầu tư được cấp phép.
Sau khi khiếu nại và không được Cục thuế chấp nhận, Map khởi kiện ra Toà.
Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm tại bản án số 03/2009/HCST ngày 13/4/2009: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Map về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực truy thu thuế”; giữ nguyên Thông báo thuế số 1377/TB-CT ngày 27/5/2008 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty Map kháng cáo.
Quyết định của Toà cấp phúc thẩm tại TP.HCM bản án số 44/2009/HCPT ngày 08/9/2009:
Huỷ bản án sơ thẩm với nội dung: Trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Toà cấp sơ thẩm chưa yêu cầu cơ quan cấp phép là Ban quản lý các khu công nghiệp cung cấp chứng cứ về thẩm quyền cấp và điều chỉnh giấy phép khi cho phép Map được miễn thuế TNDN trong 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo mà Toà án cấp phúc thẩm không thể bổ sung; mặt khác, Toà án cấp sơ thẩm không tuân thủ trình tự phiên toà quy định tại Điều 47 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Quan điểm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở xác định nghĩa vụ thuế phải được tính đúng theo quy định của pháp luật về thuế, nên việc Ban Quản lý KCN Đồng Nai cấp Giấy phép đầu tư (điều chỉnh) có nội dung tiếp tục miễn, giảm thuế cho Map trong khi Map không đảm bảo đủ điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo dự án được cấp phép là không có cơ sở pháp lý, nên Toà án cấp sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của Map và giữ nguyên thông báo truy thu thuế.
Theo thẩm quyền, Toà cấp phúc thẩm có thể tự mình hoặc yêu cầu BQL khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cung cấp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách thu hút đầu tư làm cơ sở giải quyết án, không thuộc trường hợp Toà cấp phúc thẩm không thể bổ sung chứng cứ tại phiên toà để huỷ bản án trên;
Trong trường hợp xác định quyết định truy thu thuế của Cục trưởng Cục thuế không đúng pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ kết luận quyết định hành chính bị khởi kiện không hợp pháp về mặt nội dung để sửa bản án sơ thẩm theo hướng tuyên huỷ quyết định hành chính bị khởi kiện, không thể tuyên huỷ bản án sơ thẩm như trên.
Về trình tự tranh luận tại phiên toà, Toà cấp sơ thẩm có vi phạm tố tụng (VKS kết luận trước khi các bên tranh luận) không thuộc trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng để huỷ án. Sau khi bị hủy, Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành xehuỷxử:
Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm (lần 2) tại bản án số 02/2010/HCST ngày 29/9/2010: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Map Pacific, huỷ Thông báo số 1377/TB-CT của Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
Sau khi xét xử sơ thẩm, Cục thuế tỉnh Đồng Nai kháng cáo và Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai kháng nghị.
Quyết định của Toà cấp phúc thẩm tại TP.HCM (lần 2) tại bản án số 28/2011/HC-PT ngày 15/7/2011: Chấp nhận kháng cáo của người bị kiện, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, sửa bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện và giữ nguyên Thông báo số 1377/TB-CT của Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *