Trang Chủ | Kinh doanh | Đầu tư, liên doanh, liên kết

Đầu tư, liên doanh, liên kết

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng

Các bên: Nguyên đơn : Hai doanh nghiệp Nam Tư Bị đơn : Một công ty Thụy Sĩ Các vấn đề được đề cập: Luật áp dụng đối với Hợp đồng Tính vô hiệu của hợp đồng: do trái với tập quán, vi phạm chính sách chung Hậu quả của tính vô hiệu Tóm tắt …

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng Read More »

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Liên Doanh Trồng Rừng

giữ trật tự, bình đẳng, phán quyết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/HĐTP-KT NGÀY 25-12-2003 VỀ VỤ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN DOANH TRỒNG RỪNG HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO …………………… Tại phiên toà ngày 25-12-2003, xét xử tái thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng hợp tác liên doanh trồng rừng làm nguyên …

Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác Liên Doanh Trồng Rừng Read More »