Vụ án chấm dứt hợp đồng lao động

Dưới đây là các lập luận về trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động có căn cứ và đúng pháp luật theo các quy định của pháp luật trong giai đoạn 1994 đến 2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/HĐTP-LĐ NGÀY 28-02-2003 VỀ …

Vụ án chấm dứt hợp đồng lao động Read More »