Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay

Cơ cấu lại nợ

Ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ. Thông tư này ban hành nhằm …

Cơ Cấu Lại Hạn Trả Nợ, Miễn Giảm Lãi Vay Read More »