Trang Chủ | Kinh doanh | Tranh chấp thành viên công ty

Tranh chấp thành viên công ty

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Số 09.2016.KDTM-GĐT Ngày 20.5.2016 Về Tranh Chấp Thành Viên Công Ty

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Với Hội đồng giám đốc thẩm thẩm gồm có mười một thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên …

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Số 09.2016.KDTM-GĐT Ngày 20.5.2016 Về Tranh Chấp Thành Viên Công Ty Read More »

Tranh chấp giữa thành viên của công ty và công ty – Quyết định giám đốc thẩm số 01/2006/KDTM-GĐT

Quyết định giám đốc thẩm số 01/2006/kdtm-gđt ngày 04-4-2006 về vụ án “Tranh chấp giữa thành viên của công ty và công ty” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 04 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, đã mở phiên toà giám đốc thẩm …

Tranh chấp giữa thành viên của công ty và công ty – Quyết định giám đốc thẩm số 01/2006/KDTM-GĐT Read More »