Trang Chủ | Kinh doanh | Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng

Các bên: Nguyên đơn : Hai doanh nghiệp Nam Tư Bị đơn : Một công ty Thụy Sĩ Các vấn đề được đề cập: Luật áp dụng đối với Hợp đồng Tính vô hiệu của hợp đồng: do trái với tập quán, vi phạm chính sách chung Hậu quả của tính vô hiệu Tóm tắt …

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng Read More »

Tranh Chấp Về Giao Hàng Không Đúng Chất Lượng Trong Hợp Đồng Mua Bán Giầy Nữ

Nếu coi rằng uy tín thương mại của một thương nhân sẽ bị ảnh hưởng khi họ không thể thoả mãn được phần lớn các đơn hàng đã ký với khách hàng và xem xét toàn bộ các khía cạnh của vụ việc này, đặc biệt là sự suy giảm về lợi nhuận và số liệu kinh doanh của Nguyên đơn với những khách hàng đã từng có đơn đặt hàng với Nguyên đơn về loại giầy phụ nữ nói trên trong hai năm từ 1980 đến 1982 so với những năm trước đó, Uỷ ban trọng tài thấy rằng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về uy tín của Nguyên đơn là hoàn toàn có căn cứ. Do đó, Uỷ ban trọng tài đã quyết định là Nguyên đơn phải được bồi thường cho thiệt hại về uy tín thương mại.

Tranh Chấp Về Cách Thức Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hoá

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Thuỵ Sỹ Bị đơn : Người mua Hà Lan Các vấn đề được đề cập: Huỷ hợp đồng Các tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất hàng hoá khác nhau Hậu quả của việc hiểu nhầm Tóm tắt vụ việc: Nguyên đơn và Bị đơn đã đồng ý ký …

Tranh Chấp Về Cách Thức Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hoá Read More »

Tranh Chấp Về Việc Không Giao Hàng Do Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Mua Bán Gỗ

Các bên: Nguyên đơn : Bên mua Syri Bị đơn : Bên bán Ghana Các vấn đề được đề cập: Việc vi phạm hợp đồng của Bị đơn Trường hợp bất khả kháng Việc Nguyên đơn từ chối hợp đồng Các thiệt hại (giá chênh lệch, mất lợi nhuận, các chi phí ngân hàng) Tóm …

Tranh Chấp Về Việc Không Giao Hàng Do Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Mua Bán Gỗ Read More »

Tranh Chấp Về Chất Lượng Của Hệ Thống Thiết Bị Hpa

Các bên: Nguyên đơn : Người mua Đông Phi Bị đơn : Người cung cấp Mỹ Các vấn đề được đề cập: Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp hàng hóa không phù hợp quy cách phẩm chất Trách nhiệm hạn chế thiệt hại trong hợp đồng Điều khoản giải quyết tranh chấp bằng thương …

Tranh Chấp Về Chất Lượng Của Hệ Thống Thiết Bị Hpa Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »