Trang Chủ | Pháp luật | Mã Số Định Danh Tòa Án Hà Nội

Mã Số Định Danh Tòa Án Hà Nội

PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

TA54HÀ NỘITA.54
01Lãnh đạo TAND tỉnhTA.54.01
02Văn phòngTA.54.02
03Tòa Hình sựTA.54.03
04Tòa Dân sựTA.54.04
05Tòa Hành chínhTA.54.05
06Tòa Kinh tếTA.54.06
07Tòa lao độngTA.54.07
08Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.08
09Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành ánTA.54.09
10Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởngTA.54.10
16Q. Ba ĐìnhTA.54.16
001Văn phòngTA.54.16.001
002Tòa Hình sựTA.54.16.002
003Tòa Dân sựTA.54.16.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.16.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.16.005
17Q. Cầu GiấyTA.54.17
001Văn phòngTA.54.17.001
002Tòa Hình sựTA.54.17.002
003Tòa Dân sựTA.54.17.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.17.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.17.005
18Q. Đống ĐaTA.54.18
001Văn phòngTA.54.18.001
002Tòa Hình sựTA.54.18.002
003Tòa Dân sựTA.54.18.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.18.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.18.005
19Q. Hà ĐôngTA.54.19
001Văn phòngTA.54.19.001
002Tòa Hình sựTA.54.19.002
003Tòa Dân sựTA.54.19.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.19.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.19.005
20Q. Hai Bà TrưngTA.54.20
001Văn phòngTA.54.20.001
002Tòa Hình sựTA.54.20.002
003Tòa Dân sựTA.54.20.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.20.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.20.005
21Q. Hoàn KiếmTA.54.21
001Văn phòngTA.54.21.001
002Tòa Hình sựTA.54.21.002
003Tòa Dân sựTA.54.21.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.21.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.21.005
22Q. Hoàng MaiTA.54.22
001Văn phòngTA.54.22.001
002Tòa Hình sựTA.54.22.002
003Tòa Dân sựTA.54.22.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.22.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.22.005
23Q. Long BiênTA.54.23
001Văn phòngTA.54.23.001
002Tòa Hình sựTA.54.23.002
001Tòa Dân sựTA.54.23.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.23.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.23.005
24Q. Tây HồTA.54.24
001Văn phòngTA.54.24.001
002Tòa Hình sựTA.54.24.002
003Tòa Dân sựTA.54.24.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.24.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.24.005
25Q. Thanh XuânTA.54.25
001Văn phòngTA.54.25.001
002Tòa Hình sựTA.54.25.002
003Tòa Dân sựTA.54.25.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.25.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.25.005
26TX. Sơn TâyTA.54.26
001Văn phòngTA.54.26.001
002Tòa Hình sựTA.54.26.002
003Tòa Dân sựTA.54.26.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.26.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.26.005
27H. Ba VìTA.54.27
001Văn phòngTA.54.27.001
002Tòa Hình sựTA.54.27.002
003Tòa Dân sựTA.54.27.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTa.54.27.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.27.005
28H. Bắc Từ LiêmTA.54.28
001Văn phòngTA.54.28.001
002Tòa Hình sựTA.54.28.002
003Tòa Dân sựTA.54.28.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.28.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.28.005
29H. Chương MỹTA.54.29
001Văn phòngTA.54.29.001
002Tòa Hình sựTA.54.29.002
003Tòa Dân sựTA.54.29.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.29.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.29.005
30H. Đan PhượngTA.54.30
001Văn phòngTA.54.30.001
002Tòa Hình sựTA.54.30.002
003Tòa Dân sựTA.54.30.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.30.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.30.005
31H. Đông AnhTA.54.31
001Văn phòngTA.54.31.001
002Tòa Hình sựTA.54.31.002
003Tòa Dân sựTA.54.31.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.31.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.31.005
32H. Gia LâmTA.54.32
001Văn phòngTA.54.32.001
002Tòa Hình sựTA.54.32.002
003Tòa Dân sựTA.54.32.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.32.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.32.005
33H. Hoài ĐứcTA.54.33
001Văn phòngTA.54.33.001
002Tòa Hình sựTA.54.33.002
003Tòa Dân sựTA.54.33.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.33.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.33.005
34H. Mê LinhTA.54.34
001Văn phòngTA.54.34.001
002Tòa Hình sựTA.54.34.002
003Tòa Dân sựTA.54.34.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.34.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.34.005
35H. Mỹ ĐứcTA.54.35
001Văn phòngTA.54.35.001
002Tòa Hình sựTA.54.35.002
003Tòa Dân sựTA.54.35.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.35.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.35.005
36H. Nam Từ LiêmTA.54.36
001Văn phòngTA.54.36.001
002Tòa Hình sựTA.54.36.002
003Tòa Dân sựTA.54.36.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.36.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.36.005
37H. Phú XuyênTA.54.37
001Văn phòngTA.54.37.001
002Tòa Hình sựTA.54.37.002
003Tòa Dân sựTA.54.37.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.37.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.37.005
38H. Phúc ThọTA.54.38
001Văn phòngTA.54.38.001
002Tòa Hình sựTA.54.38.002
003Tòa Dân sựTA.54.38.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.38.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.38.005
39H. Quốc OaiTA.54.39
001Văn phòngTA.54.39.001
002Tòa Hình sựTA.54.39.002
003Tòa Dân sựTA.54.39.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.39.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.39.005
40H. Sóc SơnTA.54.40
001Văn phòngTA.54.40.001
002Tòa Hình sựTA.54.40.002
003Tòa Dân sựTA.54.40.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.40.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.40.005
41H. Thạch ThấtTA.54.41
001Văn phòngTA.54.41.001
002Tòa Hình sựTA.54.41.002
003Tòa Dân sựTA.54.41.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.41.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.41.005
42H. Thanh OaiTA.54.42
001Văn phòngTA.54.42.001
002Tòa Hình sựTA.54.42.002
003Tòa Dân sựTA.54.42.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.42.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.42.005
43H. Thanh TrìTA.54.43
001Văn phòngTA.54.43.001
002Tòa Hình sựTA.54.43.002
003Tòa Dân sựTA.54.43.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.43.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.43.005
44H. Thường TínTA.54.44
001Văn phòngTA.54.44.001
002Tòa Hình sựTA.54.44.002
003Tòa Dân sựTA.54.44.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.44.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.44.005
45H. Ứng HòaTA.54.45
001Văn phòngTA.54.45.001
002Tòa Hình sựTA.54.45.002
003Tòa Dân sựTA.54.45.003
004Tòa Gia đình và người chưa thành niênTA.54.45.004
005Tòa xử lý hành chínhTA.54.45.005

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *