Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời

 MỤC LỤC LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60_2014_QH13 1120 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch Điều 4. Giải thích từ ngữ Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch Điều 6. Quyền, nghĩa …

Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời Read More »

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Số 09.2016.KDTM-GĐT Ngày 20.5.2016 Về Tranh Chấp Thành Viên Công Ty

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Với Hội đồng giám đốc thẩm thẩm gồm có mười một thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên …

Quyết Định Giám Đốc Thẩm Số 09.2016.KDTM-GĐT Ngày 20.5.2016 Về Tranh Chấp Thành Viên Công Ty Read More »

Tranh chấp nhà đất án lệ số 2016.04

Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác, người còn lại không ký tên trong hợp đồng. Người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản đối và cùng sử dụng …

Tranh chấp nhà đất án lệ số 2016.04 Read More »

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên – án lệ 02/2016 Vấn Đề Pháp Lý Rút Ra Trong Vụ Việc Tranh Chấp đất đai, đòi lại tài sản, tranh chấp quyền sở hữu: Người Việt …

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016 Read More »

Thuê người khác gây thương tích làm nạn nhân bị chết – án lệ số 2016.01

Thuê người khác gây thương tích không mong muốn tước đoạt tính mạng nhưng làm nạn nhân bị chết nếu có đầy đủ căn cứ chứng minh thì phải chịu trách nhiệm về tội tố ý gây thương tích. “Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định về …

Thuê người khác gây thương tích làm nạn nhân bị chết – án lệ số 2016.01 Read More »

Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; đăng ký lại khai sinh; chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH Số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao …

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch Read More »

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Chương III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng Điều 35. Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Điều 36. Nhiệm vụ, …

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá …

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự Điều 3. Hiệu lực của Bộ …

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »