Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »

Vụ Án “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ” Số 06/2005/KDTM – GĐT

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 06/2005/KDTM – GĐT NGÀY 15-9-2005 Về Vụ Án “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ”  Hội đồng Thẩm phán toà án nhân dân tối cao … Ngày 15 tháng 9 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ …

Vụ Án “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ” Số 06/2005/KDTM – GĐT Read More »

VỤ ÁN TRANH CHẤP THANH TOÁN NỢ SỐ 02/2004/HĐTP-KT

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2004/HĐTP-KT NGÀY 26-02-2004  VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP THANH TOÁN NỢ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ……………… Tại phiên toà ngày 26-02-2004, xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp thanh toán nợ giữa: Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân …

VỤ ÁN TRANH CHẤP THANH TOÁN NỢ SỐ 02/2004/HĐTP-KT Read More »

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan

Số hiệu: 49/2008/TT-BTC Ngày bành hành: 12/6/2008 Nội dung: hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra do Bộ Tài chính ban …

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan Read More »

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 31/2005/DS-GĐT NGÀY 06-12-2005 Về Vụ ÁN “YÊU CầU HUỷ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUậT” Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 06 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên Toà Giám đốc thẩm xét xử …

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT Read More »

VỤ ÁN LÊ VĂN HUYÊN PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI”

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 01/HĐTP-HS NGÀY 26-01-2005 VỀ VỤ ÁN LÊ VĂN HUYÊN PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Tại phiên toà ngày 26 tháng 01 năm 2005 xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với: Lê Văn …

VỤ ÁN LÊ VĂN HUYÊN PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI” Read More »

Tranh chấp trong hợp đồng mua bán trang thiết bị

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Mỹ Bị đơn : Người mua Ấn Độ Các vấn đề được đề cập: – Thẩm quyền – Khước từ và bị hạn chế quyền tham gia tố tụng trọng tài – Phạm vi áp dụng của điều khoản trọng tài – Luật thực chất áp dụng Tóm …

Tranh chấp trong hợp đồng mua bán trang thiết bị Read More »