Trang Chủ | Pháp luật

Pháp luật

Quyết Định 973/QĐ-BYT Phê Duyệt Có Điều Kiện Vắc Xin Cho Nhu Cầu Cấp Bách Trong Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19

BỘ Y TẾ________Số: 973/QĐ-BYT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ____________ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật …

Quyết Định 973/QĐ-BYT Phê Duyệt Có Điều Kiện Vắc Xin Cho Nhu Cầu Cấp Bách Trong Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 Read More »

CÔNG VĂN 64/TANDTC-PC NĂM 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 giải đáp một số vướng mắc về tố tụng dân sự như dưới đây. II. Về dân sự 1. Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận …

CÔNG VĂN 64/TANDTC-PC NĂM 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự Read More »

CÔNG VĂN 64/TANDTC-PC NĂM 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về tố tụng hành chính

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 giải đáp một số vướng mắc về tố tụng hành chính về người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bác đơn khởi kiện và thẩm quyền của tòa án trong vụ án hành chính như dưới đây. III. Về …

CÔNG VĂN 64/TANDTC-PC NĂM 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về tố tụng hành chính Read More »

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự Báo cáo số 15/BC-TA ngày 15/3/2019 của các Đoàn kiểm tra do các đồng chí Lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại 03 Tòa án nhân dân cấp cao, …

Thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự Read More »

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

công lý, cái cân, pháp luật

PHỤ LỤC SỐ 02 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) Phần ký hiệu CQ Cấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị TÊN …

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Read More »

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân An Giang

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) Phần ký hiệu CQ Cấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị TÊN …

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân An Giang Read More »

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

công lý, cái cân, pháp luật

PHỤ LỤC SỐ 01 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) Phần ký hiệu CQ Cấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị TÊN …

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Read More »

Mã Số Định Danh Tòa Án TP Hồ Chí Minh

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh

Mã Số Định Danh Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Mã số định danh Tòa Án thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần hiện đại hóa ngành tòa án trong bối cảnh phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện nay. PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH …

Mã Số Định Danh Tòa Án TP Hồ Chí Minh Read More »

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) TA 32 BÀ RỊA-VŨNG TÀU TA.32 …

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu Read More »

Mã Số Định Danh Tòa Án Hà Nội

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân Hà Nội

PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) TA 54 HÀ NỘI TA.54 01 Lãnh đạo TAND tỉnh TA.54.01 02 Văn phòng TA.54.02 03 …

Mã Số Định Danh Tòa Án Hà Nội Read More »

Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời

 MỤC LỤC LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60_2014_QH13 1120 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch Điều 4. Giải thích từ ngữ Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch Điều 6. Quyền, nghĩa …

Luật Hộ Tịch Những Sự Kiện Từ Khi Sinh Ra Đến Sau Khi Qua Đời Read More »

Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; đăng ký lại khai sinh; chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Chương III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng Điều 35. Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Điều 36. Nhiệm vụ, …

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá …

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự Điều 3. Hiệu lực của Bộ …

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp

NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ngày 20 tháng 11 năm 1996 Thừa nhận sự cần thiết phải mở rộng Điều 9 của Hiệp định nhằm tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế ASEAN. Các bên đã thoả thuận như sau :  Điều  …

Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp Read More »

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2006/HS-GĐT NGÀY 03-7-2006 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN HỒNG HIỂN PHẠM TỘI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 03 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà …

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng Read More »

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan

Số hiệu: 49/2008/TT-BTC Ngày bành hành: 12/6/2008 Nội dung: hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra do Bộ Tài chính ban …

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan Read More »