Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp

NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ngày 20 tháng 11 năm 1996 Thừa nhận sự cần thiết phải mở rộng Điều 9 của Hiệp định nhằm tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế ASEAN. Các bên đã thoả thuận như sau :  Điều  …

Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp Read More »