Chủ Đề Và Thực Hiện Pháp Điển

justice, scales, balance

1. Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển. 2. Chủ đề là bộ phận cấu thành …

Chủ Đề Và Thực Hiện Pháp Điển Read More »