Trang Chủ | ASEAN

ASEAN

Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp

NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ngày 20 tháng 11 năm 1996 Thừa nhận sự cần thiết phải mở rộng Điều 9 của Hiệp định nhằm tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế ASEAN. Các bên đã thoả thuận như sau :  Điều  …

Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »