Trang Chủ | Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH Số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao …

Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hộ Tịch Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »