Trang Chủ | Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Thuê người khác gây thương tích làm nạn nhân bị chết – án lệ số 2016.01

Thuê người khác gây thương tích không mong muốn tước đoạt tính mạng nhưng làm nạn nhân bị chết nếu có đầy đủ căn cứ chứng minh thì phải chịu trách nhiệm về tội tố ý gây thương tích. “Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định về …

Thuê người khác gây thương tích làm nạn nhân bị chết – án lệ số 2016.01 Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »