Trang Chủ | Hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán

Tranh chấp về việc chuyển nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán gạo

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Việt Nam Bị đơn : Người mua Hồng Kông Các vấn đề được đề cập: – Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba hay chuyển nghĩa vụ – Tiền lãi của số tiền chậm trả Tóm tắt vụ việc: Bị đơn (công ty Hồng Kông) ký …

Tranh chấp về việc chuyển nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán gạo Read More »

Tranh Chấp Về Việc Không Giao Hàng Do Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Mua Bán Gỗ

Các bên: Nguyên đơn : Bên mua Syri Bị đơn : Bên bán Ghana Các vấn đề được đề cập: Việc vi phạm hợp đồng của Bị đơn Trường hợp bất khả kháng Việc Nguyên đơn từ chối hợp đồng Các thiệt hại (giá chênh lệch, mất lợi nhuận, các chi phí ngân hàng) Tóm …

Tranh Chấp Về Việc Không Giao Hàng Do Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Mua Bán Gỗ Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »