Trang Chủ | Lãi chậm trả

Lãi chậm trả

Tranh chấp về việc chuyển nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán gạo

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Việt Nam Bị đơn : Người mua Hồng Kông Các vấn đề được đề cập: – Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba hay chuyển nghĩa vụ – Tiền lãi của số tiền chậm trả Tóm tắt vụ việc: Bị đơn (công ty Hồng Kông) ký …

Tranh chấp về việc chuyển nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán gạo Read More »

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Đức Bị đơn : Người mua Rumani Các vấn đề được đề cập: Điều khoản trọng tài Ảnh hưởng của điều khoản bảo lưu tới hiệu lực của hợp đồng và của điều khoản trọng tài Tóm tắt vụ việc: HỢP TÁC LÀM PHIM Nguyên đơn và Bị …

Tranh Chấp Liên Quan Đến Tính Độc Lập Của Điều Khoản Trọng Tài Read More »