Trang Chủ | Mã Số Định Danh Tòa Án

Mã Số Định Danh Tòa Án

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

công lý, cái cân, pháp luật

PHỤ LỤC SỐ 01 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) Phần ký hiệu CQ Cấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị TÊN …

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Read More »

Mã Số Định Danh Tòa Án TP Hồ Chí Minh

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh

Mã Số Định Danh Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Mã số định danh Tòa Án thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần hiện đại hóa ngành tòa án trong bối cảnh phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện nay. PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH …

Mã Số Định Danh Tòa Án TP Hồ Chí Minh Read More »

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Công lý, Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao) TA 32 BÀ RỊA-VŨNG TÀU TA.32 …

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu Read More »