Trang Chủ | Tranh chấp dân sự

Tranh chấp dân sự

Tranh chấp nhà đất án lệ số 2016.04

Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác, người còn lại không ký tên trong hợp đồng. Người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản đối và cùng sử dụng …

Tranh chấp nhà đất án lệ số 2016.04 Read More »

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên – án lệ 02/2016 Vấn Đề Pháp Lý Rút Ra Trong Vụ Việc Tranh Chấp đất đai, đòi lại tài sản, tranh chấp quyền sở hữu: Người Việt …

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên án lệ 02/2016 Read More »

Các điều kiện và căn cứ ly hôn

Khi xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn. Trong trường hợp yêu cầu ly hôn không đáp ứng các điều kiện và …

Các điều kiện và căn cứ ly hôn Read More »

Di chúc chung – hiệu lực và thay đổi

Người còn sống có quyền thay đổi di chúc chung hay không? Phần di chúc chung của người đã chết có hiệu lực từ khi nào? Vụ án tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là ông Lê Liêm Ghé với bị đơn là cụ Bùi Thị Lắm (mẹ ông Ghé) được xét …

Di chúc chung – hiệu lực và thay đổi Read More »

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 31/2005/DS-GĐT NGÀY 06-12-2005 Về Vụ ÁN “YÊU CầU HUỷ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUậT” Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 06 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên Toà Giám đốc thẩm xét xử …

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT Read More »