Trang Chủ | Tranh chấp dân sự | Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

Các điều kiện và căn cứ ly hôn

Khi xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn. Trong trường hợp yêu cầu ly hôn không đáp ứng các điều kiện và …

Các điều kiện và căn cứ ly hôn Read More »

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 31/2005/DS-GĐT NGÀY 06-12-2005 Về Vụ ÁN “YÊU CầU HUỷ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUậT” Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao … Ngày 06 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên Toà Giám đốc thẩm xét xử …

Vụ Án “YÊU CẦU HUỶ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT” số 31/2005/DS-GĐT Read More »