Các điều kiện và căn cứ ly hôn

Khi xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn. Trong trường hợp yêu cầu ly hôn không đáp ứng các điều kiện và …

Các điều kiện và căn cứ ly hôn Read More »