Trang Chủ | Uncategorized

Uncategorized

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng

Các bên: Nguyên đơn : Hai doanh nghiệp Nam Tư Bị đơn : Một công ty Thụy Sĩ Các vấn đề được đề cập: Luật áp dụng đối với Hợp đồng Tính vô hiệu của hợp đồng: do trái với tập quán, vi phạm chính sách chung Hậu quả của tính vô hiệu Tóm tắt …

Tranh Chấp Về Tính Vô Hiệu Của Hợp Đồng Đổi Hàng Read More »

Tranh Chấp Về Cách Thức Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hoá

Các bên: Nguyên đơn : Người bán Thuỵ Sỹ Bị đơn : Người mua Hà Lan Các vấn đề được đề cập: Huỷ hợp đồng Các tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất hàng hoá khác nhau Hậu quả của việc hiểu nhầm Tóm tắt vụ việc: Nguyên đơn và Bị đơn đã đồng ý ký …

Tranh Chấp Về Cách Thức Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hoá Read More »