Tôn chỉ, sứ mệnh

Jus hay Ius nguyên nghĩa từ tiếng Latin là những điều có tính ràng buộc, là luật pháp, là quyền. Tính ràng buộc, luật pháp, quyền về tự nhiên có thể được thực thi một cách tự nguyện từ các chủ thể có liên quan. Khi một chủ thể bị cho là vi phạm và/hoặc các bên có liên quan không thể tự giải quyết thì đương nhiên phát sinh nhu cầu bảo đảm thực thi công lý từ quyền lực nhà nước hoặc từ một cơ chế giải quyết khác. Dù thế nào, công lý, lẽ công bằng và lợi ích là những mục tiêu xuyên suốt của tất cả các chủ thể.

Công lý, lẽ công bằng và lợi ích phải dựa trên các nền tảng vững chắc là (1) sự  sẵn sàng bảo vệ tính ràng buộc, luật pháp, quyền và (2) năng lực hiểu biết và vận dụng pháp luật của các chủ thể có liên quan. Năng lực hiểu biết và vận dụng luật pháp để đòi hỏi đến cùng công lý, lẽ công bằng, lợi ích của các chủ thể liên quan cũng yêu cầu sự sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống trợ giúp và hỗ trợ pháp lý của các tổ chức chuyên nghiệp.

Vì những lý lẽ nêu trên và ý thức trách nhiệm xã hội của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Công ty Luật TNHH DNP cho ra đời website jus.vn nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về vận dụng pháp luật trong xử lý tranh chấp, xung đột tới cộng đồng.

Các thông tin về vận dụng pháp luật trong xử lý tranh chấp, xung đột bao gồm các lĩnh vực:

1. Kinh doanh

Nhóm này bao gồm các thông tin về vận dụng pháp luật trong xử lý tranh chấp, xung đột trong các tiểu mục sau:
Mua bán hàng hóa
Cung ứng dịch vụ
Đại diện, đại lý
Thuê, cho thuê, thuê mua
Xây dựng
Tư vấn, kỹ thuật
Vận chuyển nội địa
Vận chuyển đường biển
Đầu tư, liên doanh, liên kết
Tín dụng, ngân hàng
Bảo hiểm
Sở hữu trí tuệ
Chuyển giao công nghệ
Tranh chấp thành viên công ty
Tòa án nước ngoài
Trọng tài thương mại

2. Dân sự

Nhóm này bao gồm các thông tin về vận dụng pháp luật trong xử lý tranh chấp, xung đột trong các tiểu mục sau:
Hôn nhân, gia đình
Thừa kế
Đất đai

3. Hình sự

Nhóm này bao gồm các thông tin về vận dụng pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự.

4. Hành chính

Nhóm này bao gồm các thông tin về vận dụng pháp luật trong các quyết định hành chính, hành vi hành chính và xét xử các vụ án hành chính.

5. Biểu mẫu 

Nhóm này bao gồm các biểu mẫu hữu ích trong các lĩnh vực.

6. Pháp luật

Nhóm này bao gồm các văn bản pháp luật quan trọng vận dụng để xử lý tranh chấp, xung đột.

Bản án, phán quyết trọng tài điển hình, các quyết định hành chính là kết quả của việc áp dụng pháp luật để xử lý những hành vi cụ thể. Tại jus.vn, quý vị không những tìm được những Bản án, phán quyết trọng tài điển hình, các quyết định hành chính đã được sắp xếp để tiện tra cứu, mà còn được đọc những bài biện lý, bài bào chữa, phát biểu, tranh luận của Luật sư trong vụ án, vụ việc. Quý vị cũng có thể tìm thấy những bài viết nghiên cứu theo chuyên đề, các bài bình luận theo sự việc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong hoạt động tố tụng của cơ quan tư pháp.

Mặc dù rất cố găng song do hạn chế cả khách quan và chủ quan, jus.vn khó tránh khỏi những thiếu sót, mong được quý vị thông cảm góp ý và phê bình.

Chúng tôi mong được quý vụ quan tâm, góp ý và cùng xây dựng website để ngày một phong phú hơn. Các ý kiến góp ý và phê bình xin gửi tới địa chỉ email: [email protected].

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *